ނޭޝަނަލް ހޮޓެލްސް އެންޑް ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކްސްކޯ
ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
Share
ނޭޝަނަލް ހޮޓެލްސް އެންޑް ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންއެޗްގޭމްގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މާފުށީގައި ބާއްވައިފި އެވެ.
Advertisement

މާލެ އަތޮޅު މާފުށީގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ނޭޝަނަލް ހޮޓެލްސް އެންޑް ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބޭއްވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ނާޝިދު ވިދާޅުވީ ޔޫކްރޭން -ރަޝިޔާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ހީނަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑަށްފަހު ގެސްޓްހައުސް ސިނާއަތް ހުޅުވިގެން ގޮސްފައިވަނީ ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ނޭޝަނަލް ހޮޓެލްސް އެންޑް ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެނުއަލް ޖެނެރަލް މީޓިންގައިވަނީ އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ އެ ޖަމިއްޔާއިން ހަދާފައިވާ އާ ލޯގޯ އާއި ސްލޯގަން ދައްކާލާފަ އެވެ. ނޭޝަނަލް ހޮޓެލްސް އެންޑް ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އާ ސްލޯގަންއަކީ "އައިއެމް މޯލްޑިވްސް" އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް