ads
ފެޑެރާގެ ފަހު މެޗަށް ފަހު
ރޮޖަ ފެޑެރާ ޓެނިސް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ސްވިޒަލެންޑުގެ ރޮޖާ ފެޑެރާ ޕްރޮފެޝަނަލް ޓެނިހުން ރިޓަޔަކޮށްފިއެވެ.

ގްރޭންޑް ސްލޭމް 20 މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޓެނިހުން ރިޓަޔަކުރީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ލެވަ ކަޕުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވުމާއެކުއެވެ. މި މުބާރާތަށް ފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލާނެކަން އޭނާވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމީ އަނިޔާގެ ސަބަބުންނެވެ. މިދިޔަ ދެތިން އަހަރެއްގައި އޭނާ މުޅިންހެން އުޅުނީ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމުގައެވެ.  

ޕްރޮފެޝަނަލް ޓެނިހުގެ ތެރެއަށް 1998 ވަނަ އަހަރު ނުކުތް ފެޑެރާ ވިދާލީ 2003 ވަނަ އަހަރު ވިމްބަލްޑަން ކާމިޔާބުކުރުމުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް