އިސްތިއުފާ ދެއްވި ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރު
ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔަވާވިދާޅުވާން ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
Share
ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔަވާ ވިދާޅުވާން ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރު ފާތުމަތު ރަޒީނާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.
Advertisement

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައިނޭންޝަން ކޮންޓްރޯލަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ފައިނޭންސިން އެންޑް އެކައުންޓިން ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔަވާ ވިދާޅުވާން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ކިޔަވާ ވިދާޅުވެގެން އަލުން އެނބުރިވަޑައިގެން ފައިނޭންސިންގް ދާއިރާއާ އަލުން އެކަމަނާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށްވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ރަޒީނާ އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެކަމަނާ ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާތާ 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެއެވެ.

43%
ކަމުގޮސްފި
14%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
43%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް