އެޗްޑީސީގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން
ެއެޗްޑީސީން ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި
Share
ހުޅުމާލޭގައި މަދިރި އުފެދޭ ގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ބަލައި، އެ ނައްތާލަން ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑު ހަރަކާތެއް ބާއްވަން އެޗްޑީސީން ބާއްވައިފިއެވެ.
Advertisement

"ޑެންގީ އިޖާބަ"ގެ ނަމުގައި އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމުކުރި ހަރަކާތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވިއެވެ. މި ހަރަކާތުގައި، ހުޅުމާލޭގައި މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލައި ސާފުކުރިއެވެ. 

 

ޑެންގީ އިޖާބަގެ ނަމުގައި އެޗްޑީސީގެ އިސް ނެގުމަކަށް މަދިރި މަދު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެޗްޑީސީން ހިންގިއިރު ރާއްޖެއަށް މި ފަހުން ކުރި ވިއްސާރައިގައި މަދިރި ގިނަވެ، ޑެންގީވަނީ އާއްމު ވެފައެވެ. އަދި ޑެންގީއަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ތުއްތު ކުދިންނާއި ޒުވާނަކު މި ފަހުން ނިޔާވެފައިވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް