މަރުވި ރަޝީދު
ރަޝީދުގެ ހަށިގަނޑު ހޯދަން އާއިލާއިން އެންމެފަހުން ކޯޓަށް
Share
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވީ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ހަށިގަނޑު ހޯދަން އޭނާގެ އައިލާއިން އެންމެ ފަހުން ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މިއީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި ފަދަ މައްސަލައެއް ރާއްޖޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
Advertisement

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށްވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި ކޯޓުން އަދި ވަކި ގޮތެއް ނިންމި ކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޢަބްދުﷲ ނިޔާވީ ހުވަދު އަތޮޅުގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރޭގައި އޭޏާ ހައްޔަރުކުރިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީހެވެ. ނިޔާވުމުން އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެސް މިހާރު އޮތީ ގަލޮޅު ސަހަރާ މޯޗަރީގައެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނައިއްސުރެ އާއިލާއިން ތަކުރާރުކޮށް އެދެމުން އައީ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކުރުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުންނާ މެދު އެ މަރާ ގުޅޭ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރެވެމުންދާއިރު، އެ މައްސަލަ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. 

މަރުގެ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ކުރާ ޓެސްޓް ކަމަށްވާ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދާނެ ކަމަށް އެންއައިސީންވަނީ ބުނެފައެވެ. އާއިލާއިން އަންނަނީ ޕޯސްޓް މޯޓަމް ހެދުމާ ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
17%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
17%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
17%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް