ހިޔާ ފްލެޓްތައް
ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ
Share
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި ވަނީ، 11:27 ހާއިރު އެވެ. ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވުމުން ފެން ވެސް ނުލިބޭނެ ކަން އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އެހާއިރު އަންގާފައި ވެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ، ކަރަންޓު ކެނޑެން މެދުވެރިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ  ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް