ބައިޑެން އަފުއާމު ދެއްވި ދޫންޏަކާކާ ސުވާލުކުރައްވަނީ
ދެ ދޫންޏަކަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އަފުއާމް ދެއްވައިފި
Share
ދެ ދޫންޏަކަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އަފުއާމު ދެއްވައި ދެ ދޫނީ ކަތިލުން ހުއްޓުވައިފިއެވެ.
Advertisement

ބައިޑެން އަފުއާމު ދެއްވާފައިވަނީ ދެ ޓާކީ ދޫންޏަށެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ އެމެރިކަގައި "ތެންކްސް ގިވިން" ކިޔާ ނަސާރާއިންގެ ފެސްޓިވަލެއް ފާހަގަކުރަމުން ދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. އަދި ގިނަ ބަޔަކު ޓާކީ ކަތިލައިގެން މި ދުވަސްވަރުވަރުގައި ކައެވެ. 

ނަވެސް، ބައިޑެން ބައިވެރިވެ ވަަޑައިގެންނެވި ހަފްލާއެއްގައި ވަނީ ދެ ޓާކީ ދޫނި ކަތި ނުލާ "އަފުއާމު" ދެއްވާފައެވެ. 

ބައިޑެން ވިދާޅުވާގޮތުން ދެ ދޫނީގެ ނަމަކީ "ޗޮކޮލެޓް" އަދި "ޗިޕްސް" އެވެ. 

އަފުއާމު ދެއްވުމަށްފަހު ބައިޑެން ވަނީ އެތަނުން އެއް ދޫންޏަށް މައިކު ދިއްކޮށް ސުވާލުވެސް ކުރައްވާފައެވެ. 

ބައިޑެން އަފުއާމު ދެއްވި ދެ ދޫންޏާކަކީ އެމެރިކާގެ ޓާކީ ފެޑަރޭޝަނުން ހަދިޔާކުރި ދެ ދޫންޏެވެ. ދޫނިތަކުގެ ބަރު މިނަކީ 46 ޕައުންޑު އަދި 47 ޕައުންޑެވެ. 

67%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް