އެއާޕޯޓުގައި އިމާރާތްކުރާ ފަޔާ ބިލްޑިން
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަޕޯޓް މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފި
Share
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ 82 އިންސައްތަ ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ މި މަޝްރޫއުގެ ފަޔަ ބިލްޑިން އަދި ޓާމިނަލް ބިލްޑިން އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 95 އިންސައްތަ އަދި  80 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުންޏެވެ. ސައިޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ސެކިއުރިޓީ ފެންސު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް:

  • ރަންވޭގެ ސަބްގްރޭޑް އަދި ސަބްބޭސް މަސައްކަތްކުރުން
  • ޓެކްސީވޭ، 
  • އޭޕްރަން، 
  • ފަޔަ ޕެޑް 
  • ފަޔަ ރޯޑެއް ގާއިމުކުރުން، 
  • ފަޔަ ބިލްޑިން އެއް އިމާރާތް ކުރުން
  • ޓާމިނަލް ބިލްޑިން އެއް އިމާރާތް ކުރުން 

your imageފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް

މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ ޖުމްލަ 144.8 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް