ads
ޕޮލެންޑް މެކްސިކޯ މެޗުގެ ތެރެއިން
މެކްސިކޯ- ޕޮލެންޑް އެއްވަރު
ކެޕްޓަން ލެވެންޑޮސްކީ އަތުން ޕެނަލްޓީއެއް ނާކާމިޔާބުވެ މެކްސިކޯ އާއި ޕޮލަންޑްގެ މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ޕޮލެންޑާ މެކްސިކޯ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ. މެކްސިކޯ ޕޮލެންޑް މެޗުން އެއްވެސް ޓީމަކަށް ތިން ޕޮއިންޓް ނުލިބުމުން އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބޭނީ އިއްޔެ ހަވީރު ސައުދީ އަތުން ބަލިވި އާޖެންޓީނާއަށެވެ.  

ސައުދީ ޓީމު ކުޅޭ ދެ ވަނަ މެޗުގައި އެ ޓީމު ނުކުންނާނީ ޕޮލަންޑާ ދެކޮޅަށެވެ. އާޖެންޓީނާ އަށް ކުރިއަށް އޮތީ މެކްސިކޯ މެޗެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް