ads
މަލައިކާ އަރޯރާ--
މަލައިކާ އަރޯރާގެ ގޭތެރެ
މަލައިކާ އަރޯރާ އަކީ ބޮލީވުޑް ތަރިއެއްގެ އިތުރުން ނެށުންތެރިޔެއް ވެސް މެއެވެ. އަދި މޮޑެލް، ވީޖޭ، އަދި ޓީވީ ޝޯތައް ޕްރެޒެންޓުކުރާ މޮޅު ފަންނާނެކެވެ.

ފިލްމީ ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ފެށީ 2008 ވަނަ އަހަރު، ކުރީގެ ފިރިމީހާ "އަރްބާޒް ޚާން އާއި އެކު އަރްބާޒް ޚާން ޕްރޮޑަކްޝަންސް" ކުންފުނިންނެވެ. 

your imageސިޓިން ރޫމް

މަލައިކާގޭގެ ސިޓިން ރޫމް އެހާތަނަވަހެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅު ސޯފާ ބަހައްޓާފައި ހުރިއިރު، ދެ އޭސީ ވެސް އެ ސިޓިން ރޫމުގައި ހުއްޓެވެ. އަދި ސިޓިން ރޫމު ނަލަކުރަން ތަފާތު ގަސް ފަދަ ތަކެތި ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ.  

your imageކާގެ

އާންމުކޮށް މި ޒަމާނުގެ ގޭތަކުގައި ހުންނަ ގޮތާއި ހިލާފަށް މަލައިކާގެ ގޭގައި ސިޓިން ރޫމުގެ އިތުރުން ކާގެ އެއް ވެސް ހުރެއެވެ. އެއީ ލިިވިން ރޫމްގެ އެކްސްޓެންޝަން އެއްކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މި ބައި ބޭނުންކުރަނީ ކެއުން ފަދަ ކަންކަމަށްކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

your imageބަދިގެ

ބަދިގެ ހަދާފައިވަނީ ލަކުޑި ކަބަޑުތަކެއް ޖަހައިގެންނެވެ. ކަބަޑުތަކުގައި ވަނީ ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާމަނު ރައްކާކޮށްފައެވެ. 

your imageކޮޓަރި

ކޮޓަރި ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ނޫ، އަޅި އަދި ޗޮކޮލެޓް ކުލައިގެ ތީމަކުންނެވެ. 

your imageނަން ބޯޑު

ގެއަށް ވަންނައިރު ނަން ބޯޑެއްގައި މަލައިކާ އަރޯރޯ ލިޔެފައި ހުރެއެވެ. 

35%
ކަމުގޮސްފި
15%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
24%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
26%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް