އެޗްޑީސީ އާއި ވިލާ އާއި ދެމެދު މިއަދު ވީ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން
ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ސްކޫލެއް އެޅުމަށް ވިލާ އާއިއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ
Share
ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ސްކޫލެއް އެޅުމަށް ވިލާ އެޑިއުކޭޝަނަލް ސާވިސެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެޗްޑީސީ އާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގަައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ވިލާ އެޑިއުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލެގައި ބިނާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ސުކޫލު ހުންނާނީ ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގަ އެވެ. 

މި ސުކޫލުގައި:

  • 6 ފުލޯ، އަދި 20 ކްލާސްރޫމް ހުންނާނެ
  • ޖުމްލަ 761 ދަރިވަރުންގެ ޖާގައިގެ ސްކޫލެއް
  • މި ސުކޫލުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގްރޭޑް އެކަކުން 12 ގެ ދަރިވަރުންނަށް
  • ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށްވެސް ކިޔަވައިދެވޭނެ އިންތިޒާމް މި ސުކޫލުގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެ
  • ރޮބޮޓިކް ލެބްވެސް މި ސުކޫލުގައި ގާއިމްކުރެވިފައި ހުންނާނެ.  

އެޗްޑީސީން ބުނީ، ވިލާ އެޑިއުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ގާއިމްކުރާ މި ސުކޫލު ހުޅުމާލެގައި ގާއިމްކުރެވުމުން ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއްވެސް އާންމުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ދާއިރާއިންނާއި އެކެޑެމިކް ދާއިރާއިން 100 ވަރަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

your imageއެޗްޑީސީން ބުނީ މި ސްކޫލުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް——

މި އެއްބަސްވުމުގައި ވިލާ އެޑިއުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ވިލާ ކޮލެޖްގެ ރެކްޓަރު އަހުމަދު އަންވަރެވެ. އަދި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އާތިފެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް