ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު: ފޮޓޯ--- ސަން
ރައީސް ނަޝީދުގެ އަބުރު ނަގާލި ކަމަށްބުނެ 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ކޯޓަށް
Share
ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގަތުލް އާންމެއް ހިންގަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަދަލުގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެދި ރައީޝް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އަބުރުގެ ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މަވޯޓާ ޝަރީފް ކުރެެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ވައްޓައިލުމަށް 50 މީހަކު މަރާލައި އެ މީހުންގެ މަރުތައް ރައީސް މައުމޫނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އަޅުވަން ނަޝީދު ރޭއްވެވިކަމަށާއި އެ އަނިޔާވެރި އަމަލު ހުއްޓުވަން އެމްޑީޕީގެ އެއިރުގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގުރޫޕުން ގަރާރެއް ފާސް ކުރިކަމަށެވެ.  

އެކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަކީލުން މިއަދު ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ބަޔަކު މަރާލުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އުޅުއްވި ކަމަށް ބުނެ މަވޯޓާ ޝަރީފް ޓުވިޓާގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި، ރައީސް ނަޝީދުގެ އަބުރާ ބެހި، އަބުރަށް ގެއްލުން ލިބޭގޮތަށް ޓުވީޓް ޝާއިއުކޮށްފައިވާތީ، މަވޯޓާ ޝަރީފުގެ ކިބައިން، އަބުރާ ބެހުމުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދެއްވައި، އަބުރާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއެްލުމުގެ ބަދަލު އެ ފަރާތުގެ ކިބައިން ނަގައިދިނުމަށް އެދި މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާ އުފުލާފައި ވާކަމަށެވެ. 

"މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކިބައިން ކޯޓުގައި އެދިފައިވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ނިސްބަތްކޮށް، އިބްރާހީމް ޝަރީފް، 25 ނޮވެމްބަރުގައި ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޓްވީޓް ގައި ލިޔެފައިވާ ދޮގުތަކުގެ ސަބަބުން، އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަނެފައިވާ މައުނަވީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގައިދިނުމަށް." ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަކީލުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝަރީފް އެދުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު 50 މީހުން މަރާލުމަށް އުޅުއްވީ ކުލީ ސިފައިން ރާއްޖެ ގެނެސްގެން ކަމަށާއި، އަދި ރާވާފައި އޮތީ އެ ކުލީ ސިފައިން ނޫސްވެރިންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ގެނެސް އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން 50 މީހުން މަރާލަން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.  

57%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
14%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
29%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް