އޮލިމްޕަސް-- ފޮޓޯ: އަވަސް
ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީއަށް ގާތް ގާތުގައި ދެ މަރު
Share
ގާތް ގާތުގައި ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ދެ ދިވެހި ކޮމޭޑިއަނުން މަރުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

މިގޮތުން މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ޢަބްދުﷲ އަލީ ނުވަތަ އާއްމުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަމުން ނަމަ "އިބްރާހީމްބެ" މަރުވީ މިމަހު 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

އިބްރާހީމްބެ މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކަމަށްވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އިބްރާހީމްބެ މަރުވިއިރު އުމުރަކީ 57 އަހަރެވެ. 

އިބްރާހިމްބެ މަރުވިތާ ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އިއްޔެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކޮމޭޑިއަން މާކަރީ އަލީ މޫސާ (ކުޑަ ދޮން މަނިކު) މި ވަނީ ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ކުޑަ ދޮންމަނިކު މަރުވިއިރު އުމުރަކީ 74 އަހަރެވެ. އޭނާ މަރުވީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ. 

your imageކުޑަ ދޮންބެ 

ޔޫސޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ މިއީ ކޮމިޑީ ސީރީސްއިން އާއްމުންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އިބްރާހީމްބެއަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަންއެކެވެ. ކުޑަ ދޮން މަނިކަކީ 'ބަހަބަރު' ފަދަ ކޮމެޑީތަކުން ފެނުނު ކުރީގެ މަޖާ ކެރެކްޓަރެކެވެ. 

39%
ކަމުގޮސްފި
39%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
9%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
14%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް