ޖާންވީ ކަޕޫރު
ޖާންވީ ކަޕޫރު އޭނާގެ ސިއްރު ލޯބިވެރިއާއެކު ރާއްޖެ އައިކަން ފަޅާއަރުވާލައިފި
Share
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޖާވްނީ ކަޕޫރު އޭނާގެ ސިއްރު ލޯބިވެރިއާ ޝިކާރު ޕަހާރިޔާ އެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކުރިކަން އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކަށް ފަޅާއަރައިފިއެވެ.
Advertisement

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން މިކަން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު މުމްބާއީގައި ބޭއްވި އަނަންތު އަމްބާނީ އާއި ރާދިކާ މާޗެންޓްގެ އެންގޭޖްމަންޓް ޕާޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ  ފޮޓޯތައް ހިއްސާކުރުމުން އޭނާގެ ސިއްރު ލޯބިވެރިއާ އެ ފޮޓޯއަށް ކުރި ކޮމެންޓުތަކަކާ ގުޅިގެން ބައެއް ނޫސްތަކުން ކުރި ރިޕޯޓަކުންނެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ފޮޓޯތަކުގައި ޖާންވީ ފެންނަނީ ޝިމްބަރީ ފެހި ލެހެންގާއެއްލައިގެން ހުރިތަނެވެ.

ޖާންވީ އެ ޕޯސްޓް ޝެއާ ކުރުމާއެކު އޭނާގެ ސިއްރު ލޯބިވެރިޔާ ޝިކާރު ޕަހާރިޔާ ކޮމެންޓް ސެކްޝަނަށް ވަދެ ހިތުގެ ލޮލާއި ރަތް ހިތުގެ އިމޯޓިކޯންތަކުން ރިއެކްޓް ކުރި އެވެ.

your imageޝިކާރު ޕަހާރިޔާ އަދި ޖާވްނީ އެކުގައި ސިއްރުން އުޅެނިކޮށް ނޫސްވެރިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް

ޖާންވީގެ ބައެއް ފޭނުންގެންދަނީ ދެމީހުން އެކުގައި އުޅޭނެ ދުވަހެގެ އުންމީކުރާކަމަށްބުނެފައެވެ. މި ފޯރީގައި އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ވެސް ވަނީ ޖާންވީ އޭނާގެ ސިއްރު ލޯބިވެރިއާއެކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރެއް ކުރިކަން ފަޅާއަރުވާލާފައެވެ. 

ނަމަވެސް އެ ދަތުރުކުރީ ކޮންއިރަކުކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. މިގޮތުން އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސްގައި ބުނެފައިވަނީ "ދެމީހުން އެކުގައި އެތައް ފަހަރަކު ފެނުނު. އަދި އެމީހުން އެކުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަންވެސް ދިޔަ،" ކަމަށެވެ. މި ނޫނަސް އިންޑިއާގެ ބައެއް މަޝްހޫރު ނޫސްތަކުން ވަނީ މިހަބަރު ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. 

ޝިކާރު މަހާރާޝްތުރާގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ސުޝިލް ކުމާރު ޝިންޑޭގެ ކާފަދަރިއެކެވެ. އޭނާ އަކީ ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ. އަދި ޕޮލޯ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އިތުރުން މުދައްރިސެކެވެ. 

ޖާންވީ އަކީ ސްރީދޭވީ އަދި ބޮނީކަޕޫރުގެ ދަރިފުޅެވެ. އަދި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލެކެވެ. 

13%
ކަމުގޮސްފި
63%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
13%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
13%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް