މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި 125 މަޝްރޫއެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވޭ - ފޮޓޯ:އެމްޓީސީސީ
އެމްޓީސީސީން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި 125 މަޝްރޫއެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ
Share
އެމްޓީސީސީން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި 125 މަޝްރޫއެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

އެމްޓީސީސީން އާންމުކޮށްފައިވާ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން އެ ކުންފުނިން އެ ކުއާޓަރުގައި އަށް މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، 15 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގައި ނިންމި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ހއ. ހޯރަފުށި އަދި ހދ. ނެއްލައިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ހުރާ ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ގއ. ދާންދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫއުތައް:

  • ބަނދަރު ހެދުން: 46 މަޝްރޫއު
  • ބިން ހިއްކުން: 14 މަޝްރޫއު
  • ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން: 29 މަޝްރޫއު
  • އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން: ފަސް މަޝްރޫއު

އެމްޓީސީސީން އާންމުކުރި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން:

  • އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 741 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލިބިފައިވޭ
  • ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 593 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • މިއީ 24 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއް

އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމަށްފަހު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ ތިންވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު ދަށްވެފައެވެ.

  • ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގައި ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 30.2 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ފައިދާގެ ގޮތުގައި 40.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ

އެމްޓީސީސީގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވެފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލެމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ތަކެތި ގަތުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހޭދަ އިތުރުވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް