ads
ފެލިވަރުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖުގެ ކުރެހުމެއް: މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވި ބޭނުންވާ ސާމާނާއި މީހުން މޮބިލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް
ފެލިވަރު ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ
މިފްކޯގެ މަސް ފެކްޓްރީ، ޅ. ފެލިވަރު ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ބޮޑުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފައުޒީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފެލިވަރުގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރިގޮތުން އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގަމުން ގެންދަނީ ދަތިތަކާ އެކުގައި ކަމަށެވެ.

ފެލިވަރުގައި ހުރި ސްޓޯރޭޖަކީ ވަރަށް ދުވަސްވީ ތަނެއް ކަމަށާއި ތަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުން ދަނީ ވަރަށް އުދަނގޫކޮށް ކަމަށް ފައުޒީ ވިދާޅުވިއެވެ. ފައުޒީ ވިދާޅުވީ ފެލިވަރަކީ ލޭންޑް ބޭސްގައި ފްރީޒިން ކެޕޭސިޓީ ނެތް ތަނެއް ކަމުން މެނޭޖުކުރަމުން ދަނީ ބޯޓެއް ބާއްވައިގެން ކަމަށެވެ.

ފެލިވަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިހާރު ހުރި ކެޕޭސިޓީގެ ދަތިތައް ހައްލުކޮށް، މަސް ގަތުމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އެއް ތަނަކުން ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ތަނަކަށް ފެލިވަރު ހެދުމަށް ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ފައުޒީ ވިދާޅުވީ ފެލިވަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެ ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށެވެ.

ފެލިވަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް:

  • ތަރައްގީކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ދެ ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން
  • ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖާއި ބްރައިން ފްރީޒިން ފެސިލިޓީ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވި ބޭނުންވާ ސާމާނާއި މީހުން މޮބިލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް
  • ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކޭނަރީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި، މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރާނެ ފަރާތެއް ނިންމުމުގެ ފަހު މަރުހަލާގައި

އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 23 މިލިއަން ޑޮލަރު (354 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިދިޔަ މަހު މިފްކޯއިން ވަނީ ރައިނެކް އިންޑިއާ އާއެކު ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން،

  • ފެލިވަރުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް 4،000 ޓަނަށް ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ
  • ދުވާލަކު 200 ޓަނުގެ މަސް ފްރީޒް ކުރެވޭ ބްރައިން ފްރީޒިން ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރާނެ
  • މަސް ފިނިކޮށް ބަހައްޓާ 80 ޓަނުގެ ރެފްރިޖަރޭޓަޑް ސީ ވޯޓަ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރާނެ

ފެލިވަރުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް