ads
ގެއްލިގެން ހޯދަމުމްދާ އާރިފް
ގެއްލިގެން ހޯދާތާ ދެ މަސް ފަހުން އާރިފް ފެނިއްޖެ
މިދިޔަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ސ. ހުޅުދޫ / ސަނީލޮޖް، އަލީ އާރިފް ފެނިއްޖެ އެވެ.
މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ހަބަރެއް ނުވާތީ އާރިފް ހޯދަން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އާއިލާއިން އެދުނީ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެކަމަކު އުމުރުން 46 އަހަރުގެ އާރިފް ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކުރީ އިއްޔެ އެވެ. 

ފުލުހުން ދެންމެ ބުނިގޮތުގައި އޭނާ މިހާރު ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. 
" އަލީ އާރިފް އާ އާއިލާއާއި ވަނީ ގުޅިފައި. އަދި މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ މާލެ އައިސްފައި. އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު." ފުލުހުން ބުންޏެވެ

އޭނާ މިއަދު ފެނިިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނިނަމަވެސް އޭނާ ފެނުނު ތަނެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. އާރިފް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށް އިއްޔެ ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި މިދިޔަ ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން އޭނާގެ ހަަބަރެއް ނުވާކަމަށް އާއިލާއިން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ.

އާރިފް އަކީ ކަންނެލި މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހެކެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާތާ ދެ މަސް ފަހުން އޭނާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނިއިރު، މިދިޔަ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ގަސްކަރަ، މުހައްމަދު އާސިރު އިސްމާއީލް ވެސް އޭގެ 13 ދުވަސް ފަހުން ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. 

އޭނާ ހޯދުމަށް ފުލުހުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިފަހުން ފެނިފައިވަނީ އެއާޕޯޓު ޓާމިނަލް ތެރޭގައި އިންދަ އެވެ. އޭނާ ގެއްލުނު ސަބަބާއި، އެހާ ދުވަހު އުޅުނު ތަނެއްގެ ތަފްސީލެއްވެސް ފުލުހުން މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. 

ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލޭ މީހުންގެ ހާދިސާތަކުގެ ތަފްސީލުތައް އެމީހުން ފެނުމުންވެސް ފުލުހުން ހާމަކުރަމުން ނުދާއިރު، މިފަހަކަށް އައިސް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލޭ މީހުންގެ ކޭސްތައް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
27%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
55%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
18%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް