ads
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިދަ
ރާއްޖެ އަލުން އީރާނާ ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކުރަނީ
އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް އީރާން އާއި އަލުން ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ނިންމައިފި އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން އީރާން އަދި ގަތަރާއި ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލީ 17 މެއި 2016 ގައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ރައީސް ސޯލިހްގެ ވެރިކަމުގައި އަލުން ވަނީ ގަތަރާއި ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން މި ދެގައިމާއި ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ވެސް އެ ދެ ގައުމާއި ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލި ދަނޑިވަޅުގައެވެ. އަދި ސައުދީން ފަހުން ގަތަރާއި ސުލްހަވުމުން ރާއްޖެއިންވެސް ގަތަރާއި ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމް ކުރިއެވެ.

ސައުދީން މިހާރުވަނީ އީރާނާއެކު އޮތް މައްސަލަ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ފިނިކޮށް އަލުން ދެ ގައުމު ސުލްހަ ވުމަށް ނިންމާފައެވެ. 

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ސައުދީއާއި އީރާން އަލުން ގުޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ކިޔާކަމަށާއި މި ދަނޑިވަޅުގައި އަލުން އީރާނާއި ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިންވެސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ "ސައޫދީ އަރަބިއާއާއި އީރާނުން އަލުން ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށް ގައުމުތަކުގެ ސިޔާދަތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ، ދާހިލީ ކަންކަމާ ނުބެހުމަށް ނިންމާ ސައުދީ އަރަބިއާއާއި ޗައިނާ އަދި އީރާނުން ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ" ކަމަށެވެ.

ސައުދީއާއި އީރާނުން ގުޅުން ކަނޑާލީ ސައުދީގެ ޝީއީ އިލްމުވެރިޔާ ނިމްރު ބާގިރު އަލް ނިމްރުގެ މައްޗަށް ސައުދީން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުން އުފެދުނު މައްސަލަގަނޑުގެ ތެރޭގައެވެ. އީރާނަކީ ޝިއައީ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އަދި ޝިއައީންގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ގައުމެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް