ads
ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ
ގެއްލިގެން ހޯދާ އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ޒޯޔާ މިއަދު ބަޔަކަށް ފެނުނު: ބައްޕަ
އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ދިވެހި ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ގެންދާކަމަށާއި، މިއަދު ބަޔަކަށް އެ ކުއްޖާ ހުޅުމާލެއިން ފެނުނުކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

މިއަދު ސީއެންއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އަޝަތު ޒޯޔާ ގެ ބައްޕަ ބުނީ ޒޯޔާ އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 7:30 ހާއިރު ގެއިން ކަމަށެވެ. ޒޯޔާ ދިރިއުޅެނީ ވިލިމާލޭގަ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން ޒޯޔާގެ ހަބަރެއް ވެސް ނުވާކަމަށާއި، އަދި ވެސް ނުފެންނަކަމަށް އެނާގެ ބައްޕަ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް ދޭކަށް ދާން އޮންނަ ބުރިޖު މަތިން އެކުއްޖާ ފެނިގެން ބަޔަކު ރިޕޯޓު ކުރިކަަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ މިއަދު ބުންޏެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އެ ކުއްޖޭގެ ސެނެޕްޗެޓް އިން ދެ ފަހަރަކު އޮންލައިން ވެގެން ލޮކޭޝަން ވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެ އެވެ. އެ ލޮކޭޝަން ލިބުނީ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކު ކައިރިން ކަމަށް ވެސް ޒޯޔާގެ ބައްޕަ ބުންޏެވެ. 

"ފުލުހުންނަށް ވެސް މައުލޫމާތު ދީފިން. މި ސަރަހައްދު ހޯދަން ފުލުހުން ގާތު ވެސް އެދެފިން. އަދި ހޯދާކަށް ނުފަށާ. ނޭނގެ ކީއްވެކަމެއް،" ޒޯޔާގެ ބައްޕަ މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުންޏެވެ.

ޒޯޔާގެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ނުފަށާކަމަށް މިއަދު ހަވީރު ޒޯޔާ ބައްޕަ ބުނި ނަމަވެސް، ފުލުހުން ބުނީ އެ ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ރޭ 1:33 ހާއިރު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. 

ޒޯޔާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ 7453842 އަށް ގުޅުމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ އެދެއެވެ. 

10%
ކަމުގޮސްފި
14%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
21%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
55%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް