ads
ހީނާ ހާން
އުމްރާގައި ހީނާ ހާންގެ ފައި ދުޅަވެއްޖެ
ބޮލީ ވުޑްގެ ތަރި ހީނާ ހާން ކުއްލިއަކަށް އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މައްކާއަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ޓީވީ ތަރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގައިވެސް މަގުބޫލް ހީނާ ވަނީ އޭނާ އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާ ބައެއް ފޮޓޯތައް އާއްމުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ދުޅަވެފައިވާ އޭނާގެ ފައި ދުޅަވެފައިވާ ފޮޓޯ ތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއާކޮށް ބުނެފައިވަނީ "ނޯ ޕެއިން. ނޯ ގެއިން ކަމަށެވެ.

your imageހީނާގެ ފައި ދުޅަވެފައި

މިއީ ހީނާގެ ފުރަތަމަ އުމްރާއެވެ. މަންމައާއި ކޮއްކޮއާއެކު އުމްރާއަށް ގޮސް ހުރެ ދޫކޮށްލި ބައެއް ޕޯސްޓްތަކުގައި ހީނާ ބުނެފައިވަނީ މިއީ އޭނާ ވަރަށް ކުރިން ފެށިގެން ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެނެއް ކަމަށެވެ.

71%
ކަމުގޮސްފި
14%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
4%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
10%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް