ދިޝާ އާއި ތާރާ---
ދިޝާއަށް ފަހު އެކް ވިލްން 2ގެ ޓީމަށް ތާރާ!
Share
މޯހިތު ސުރީ ޑައިރެކްޓްކޮށް 2014 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ފިލްމު، "އޭކް ވިލަން" އަކީ ހިޓްވި ފިލްމެކެވެ. ފިލްމުގެ ދެވަަނަ ބައެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް މިހާރު ނިންމާފައިވާއިރު މި ފިލްމުގެ ލީޑު ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ ދިޝާ ޕަޓާނީ ގެ އިތުރުން ތާރާ ސުތަރިއާ ވެސް ފެނިގެންދާނެ އެވެ.
Advertisement

ފިލްމަށް ދެ ބަތަލާ ބޭނުންވާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ބުނެފައިވާއިރު ދިޝާގެ އިތުރުން ފެނިގެންދާނީ ތާރާ ކަމަށް މޯހިތު ވަނީ ބުނެފައެވެ. މޯހިތު ބުނީ ތާރާ ފެނިގެންދާނީ ލަވަ ކިޔުންތެރިއެއްގެ ރޯލުން ކަމަށެވެ.

ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައިގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ ޖޯން އަބްރަހަމް އާއި އަދިތުޔާ ރޯއީ ކަޕޫރެވެ. މިއީ ޖޯން އާއި އަދިތުޔާ އެކުގައި ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. އެކަމަކު ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތާއެކު، އަދިތިޔާ މަސައްކަތްކުރާ މިއީ ތިން ވަނަ ފިލްމެވެ.

ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ބައިން ފެނިގެންދިޔައީ ޝްރަދާ ކަޕޫރާއި ސިދާތު މަލްހޯތްރާ އަދި ރިތޭޝް ދޭޝްމުކްއެވެ. ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ދުވަހެއް އަދި އެނގިފައިނުވާއިރު ފިލްމު ނެރޭނެ ދުވަހެއް ވެސް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް