ads
ރޭ ސްޓީވަންސަން
ރޭ ސްޓީވަންސަން މަރުވެއްޖެ
"ދަ ޕުނިޝާ"، "ރޯމް" އަދި "ޑެކްސްޓާ" ފިލްމުތަކުން މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި އެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ރޭ ސްޓީވަންސަން އުމުރުން 57 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ސްޓީވަންސަން މަރުވިކަން އިއުލާން ކުރީ އޭނާގެ އަންހެނުން ބަތަލާ ރޭޗަލް ސްޓާލިންގް އެވެ. އޭނާ ބުނީ ސްޓީވަންސަން މަރުވީ ގުދުރަތީ ސަބަބުތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ސްޓީވަންސަން އުފަންވެވަފައިވަނީ 1964 ވަނަ އަހަރު ސްކޮޓްލޭންޑްގެ އެޑިންބާގް އަށެވެ. 1990 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު އެކްޓިން ކެރިއަރު ފެށި އިރު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގިނަ ޓީވީ ޝޯތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި "ދަ ބިލް" އާއި "ޕްރައިމް ސަސްޕެކްޓް" ހިމެނެ އެވެ.

ސްޓީވަންސަންގެ ބޮޑު ބްރޭކެއް އައީ 2004 ވަނަ އަހަރު މާވެލް ކޮމިކްސްގެ އެޑެޕްޓޭޝަން "ދަ ޕުނިޝާ" ގައި ފްރެންކް ކެސްލްގެ ރޯލުން ފެނިގެންނެވެ. އޭނާ ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ސީކުއެލް "ދަ ޕުނިޝާ: ވާ ޒޯން" ގައި އެ ރޯލު އަލުން ކުޅެފަ އެވެ.

ސްޓީވަންސަން ވަނީ ޓީވީގެ ދާއިރާއިން ވެސް ކާމިޔާބު ކެރިއަރެއް ހޭދަކޮށްފަ އެވެ. އެޗްބީއޯގެ ސީރީޒް "ރޯމް" އިން 2005 އިން 2007 އަށް ކުޅުނު އިރު، ޝޯޓައިމް ސީރީޒް "ޑެކްސްޓާ" އިން 2010 އިން 2013 އަށް ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ.

ސްޓީވަންސަންގެ މަރަކީ އެކްޓިން ކޮމިއުނިޓީއަށް ލިބުނު ގެއްލުމެކެވެ. އޭނާ އަކީ އޭނާގެ ރޯލުތަކަށް ވަރަށް ފުންކަމާއި ކޮމްޕްލެކްސިޓީ ގެނެސްދިން ހުނަރުވެރި އެކްޓަރެކެވެ. އޭނާގެ ހަނދާނުގައި "ދަ ޕުނިޝާ"، "ރޯމް"، އަދި "ޑެކްސްޓާ" ފަދަ ގިނަ ފިލްމުތަކާއި ޓީވީ ޝޯތަކުން އޭނާ ކުރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް