ads
ޝާހުރުކް ހާން އަދި އާލިއާ ބަޓް
އާލިއާއި ރަންބީރުގެ ދަރިފުޅުގެ ބޭބީ ސިޓާއަކަށް ޝާހުރުކް ހާން
ދާދިފަހުން ރަންބީރު ކަޕޫރު ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އޭނާއާއި އާލިއާ ބަޓްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ރަހާއަށް ފުރިހަމަ ބެބީސިޓަރަކަށް ވެވޭނީ ކާކުތޯ ސުވާލު ކުރި އެވެ. ރަންބީރު ކަޕޫރު ބުނީ ޝާހްރުކް ހާން އަކީ ރަހާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ބެބީސިޓަރަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ސަމާސާކޮށް ބުނީ ޝާހުރުކް ހާން އަށް ހަމައެކަނި ޖެހޭނީ އަތްތިލަ ފަތުރާލަން ކަމަށާއި އެކަން ކުރާތަން ފެނުމުން ރާހާ ވަރަށް އުފާވާނެ ކަމަށެވެ. 

ރާހާ އަކީ ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ދަރިފުޅެވެ. އޭނާގެ ނަމުގެ މާނައަކީ ހިންދީ ބަހުން "ސުލްހަ" އެވެ. ރާހާ އަކީ ނީތޫ ކަޕޫރާއި ރިޝީ ކަޕޫރުގެ ފުރަތަމަ ކާފަދަރިފުޅުގެ އިތުރުން ކްރިޝްނާ ކަޕޫރުގެ ފުރަތަމަ ކާފަދަރިފުޅެވެ.

ރަހާގެ މައިންބަފައިންނަކީ ވެސް ބޮލީވުޑްގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު އެކްޓަރުންނެވެ. އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް އެކްޓަރަކީ ރަންބީރު ކަޕޫރެވެ. އާލިއާ ބަޓް އަކީ މި އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ އުއްމީދީ ޒުވާން ބަތަލާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް އެކްޓަރެވެ. 

ރަހާގެ އުމުރުން ހަ މަސް ފުރިގެން ގޮސްފައިވާއިރުވެސް އެ ކުއްޖާގެ ފޮޓޯއެއް އަދިވެސް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.  

50%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
25%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް