ads
އެންތަނީ ޗެލްސީ މެޗުގައި
އެންތަނީއަށް މިރޭ ކުޅެވޭނެކަމާ މެދު ޝައްކު
އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލްގައި މިރޭ ބްރެޒިލްގެ އެންތަނީއަށް ކުޅެވޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކު ކަމަށް، މެންޗެސްޓަ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ޓެން ހޭގް ބުނެފިއެވެ.

އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓަ ޔުނައިޓެޑު މިރޭ ނުކުންނާނީ މެންޗެސްޓަ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށެވެ. މި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ އެންތަނީއަށް ކުޅެވޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކުވީ، ލީގުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުުނު މެޗުގައި ލިބުނު އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ އަދި އެންމެ މެޗެއްވެސް ނުކުޅެވަނިކޮށެވެ. 

ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އަނިޔާވެ އެންތަނީ ބޭލީ އަށިގަނޑުގައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މިރޭގެ މެޗަށް އޭނާ ފިޓް ނަމަވެސް އޭނާ ބޭނުން ކުރުމާމެދު ކޯޗު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމައެވެ. 

އެންތަނީ މިރޭގެ މެޗަށް އެއްކޮށް ފިޓެކޭ ނުބުނެވޭނެ. ހަމަ އެގޮތަށް އޭނާ މިރޭ ނުކުޅޭނެއެކޭވެސް ނުބުނެވޭނެ. އަހަރެންނަށް ބުނެވިދާނެ އެންތަނީ މިރޭގެ މެޗުގައި ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ކުޑައޭ. ޓެން ހޭގް

އުމުރުން 27 އަހަރުގެ އެންތަނީ އަކީ މި ސީޒަންގައި ޔުނައިޓެޑަށް ގެނައި ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ޗެލްސީ މެޗުގައި ލިބުނު އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައިވެސް އެންތަނީ ނުކުޅެއެވެ. އެންތަނީގެ އިތުރުން މިރޭގެ ފައިނަލްގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން މާޝިއަލްވެސް ނުކުޅޭނެއެވެ. 

އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗު ފެށޭނީ މިރޭ ރާއްޖޭ ގަޑިން ހަތެއް ޖަހާއިރުއެވެ. ވެމްބްލީގައި މި މެޗު ކުޅޭއިރު، ސިޓީން މި އަހަރުގެ ސީޒަންގައި ތިން ތަށި ހޯދުމަށް މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވާން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ހާލަންޑްވަނީ ބުނެފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް