ads
ނިލޭޝް ކޮކާނޭ ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ
މަންމައާ ކޮއްކޮއަށް އަނިޔާކުރި ރަހުމަތްތެރިޔާ "ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައިފި"
އިންޑިއާގެ މަހާރާޝްތުރާގެ ނާގްޕޫރުގައި އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިއާ މަރާލައިފިއެވެ.

ނިލޭޝް ކޮކާނޭ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހާ ވަނީ ރާހުލް ބޮސާލޭ ކިޔާ މީހާ ގަލަކުންތަޅައި "ފުނޑުފުނޑުކޮށް މަރާލާފައި" ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.  

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި "ބޮސާލޭ އާއި ކޮކާނޭ އަކީ ރަހުމަތްތެރިން. ޖޫން 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެކުގައި ބަނގުރާ ބޮއެގެން އުޅުނު. އެ ދެ މީހުންގެ މެދުގައި ޒުވާބު ހިނގި. ބޮސާލޭ ކޮކާނޭގެ މަންމަ އާއި ކޮއްކޮ އަށް އަނިޔާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ ކޮކާނޭ ރުޅިގަދަވި،" އެވެ.

ޒުވާބުގެ ތެރޭގައި ކޮކާނޭ ބޮޑު ގަލެއް ނަގައި ބޮސާލޭގެ ބޮލަށް އެންމެފުރަތަމަ ހަމަލާދިންކަމަށް އިންޑިއާ ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ބޮސާލޭ ކައިރީގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލަކަށް ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. 

ކޮކާނޭ ހައްޔަރުކޮށް ވަނީ ގަސްތުގައި މީހަކު މެރިކަމުގެ ދައިވާ އުފުލާފައެވެ. އޭނާ މިވަގުތު ހުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.

މި މާރާމާރީގައި މަރުވި ރާހުލް ބޮސާލޭގެ އުމުރަކީ 35 އަހަރެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް