ads
ގާލިބް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން
އަލީ އާރިފްގެ ކޮއްކޮ ގާލިބް ޕީޕީއެމްއާއި ދުރަށް
ޕީޕީއެމްގައި ކުރިމަގެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ޕާޓީގެ ސެނެޓް މެމްބަރު އަހުމަދު ގާލިބް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

ގާލިބްއަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލީ އާރިފް އަދި އެޕާޓީގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިގްބާލް އާދަމްގެ ކޮއްކޮ އެވެ. އަދި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ތިމާގެ ބޭފުޅެކެވެ.

ގާލިބް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ކުރިމަގެއް މިވަގުތު ފެންނަން ނެތުމުން އެޕާޓީން ވަކިވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މި ވަގުތު ޕާޓީއާއި އެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ ހާލަތެއް، މާހައުލެއް އަޅުގަނޑަށް ނެތަތީވެ، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަން ކެލާ ދާއިރާ ރައީސް ކަމުންނާއި، ޕާޓީގެ ސެނެޓުން މިއަދުން ފެށިގެން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށްފަހު ޕާޓީން ވަކިވުމަށް އެދި ހުށަޅައިފީމެވެ." ގާލިބް

ގާލިބް ޕީޕީއެމް ދޫކޮށްލެއްވިއިރު ގާލިބްގެ އާއިލީ ގިނަ ބޭފުޅުން އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޔާމީންގެ އަރިސްބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މިވަގުތު ތިއްބެވީ ޖޭޕީގައެވެ. 

ގާލިބް ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއި ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ޖޭޕީގައި އުޅުއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެ އަލުން ޖޭޕީއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަން އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް