ads
ފްރެންޗް އޯޕަން އަންހެން ޗެމްޕިއަން ޝްވާންޓެކް
ފްރެންޗް އޯޕަން އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ޝްވާންޓެކަށް
ފްރެންޗް އޯޕަން ރޯލަންޑް ގަރޯސް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ޕޯލަންޑުގެ އީގާ ޝްވާންޓެކް ހޯދައިފިއެވެ.

ފްރެންޗް އޯޕަން އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން އެއްވަނައަށް ރޭންކް ކުރެވިފައިވާ އީގާ ޝްވާންޓެކް ހޯދީ ފައިނަލްގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ކެރޮލީނާ މުކޯވާއާ ބަލިކޮށްގެނެވެ. 

ފައިނަލް މެޗުގައި މުކޯވާއާ ބައްދަލުކުރި މެޗް ޝްވާންޓެކް ކާމިޔާބު ކުރީ ދެ ސެޓް އެއް ސެޓުންނެވެ. 

ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ޝްވާންޓެކް މިވަނީ މިމުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ތަށި ދިފާއުކޮށްފައެވެ. މިއީ ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝްވާންޓެކް މިތަށި ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ފަހަރެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް