11316
CONFIRMED

DEATHS
10284
RECOVERED
🌏41,171,337
INFECTED
🌏28,040,056
RECOVERED
🌏1,130,606
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އެމްއޭސީއެލްގެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ/ އެމްއޭސީއެލް
ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވާނަމަ ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާ މެދު އެމްއޭސީއެލުން މަޝްވަރާކޮށްފި
Share
ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގައި އިތުރަށް ގޯސްވާނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެއާޕޯޓްގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ވީހާވެސް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވާނަމަ ވިޔަފާރިއަށް ކުރިތިމަތިވެ ވެދާނެ ދަތިތަކާއެކު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން ވެސް އެމްއޭސީއެލްގެ އެކްޓިން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މޫސާ ސޯލިހު މިއަދު ވަނީ ސިވިލް އޭވއޭޝަން އޮތޯރިޓީއާއެކު އޮތް ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. 

އެ ބައްދަލުވުމުގެ މަގްސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެއާޕޯޓް އޮޕަރޭޓަރުންނާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، އެއާޕޯޓުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރާ މެދު ހިޔާލު ބަދަލު ކުރުމެވެ.

67%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
33%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް