ads
ބާބީ
ބާބީ ފިލްމު ރިލީޒްކޮށްފި
ބާބީ ފިލްމު ރިލީޒްކޮށް ތިއޭޓަރުތަކުގައި އަޅުވަން ފަށައިފިއެވެ.

ލައިވް އެކްޝަން ބާބީ ފިލްމު އެނެމް ފުރަތަަމަ ޖުލައި 9، ގައި ލޮސް އެންޖެލިސްގެ ޝްރައިން އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ޕްރިމިއާ ކުރިއިރު، މުޅި އެމެރިކާގެ ސިނަމާތަކަށް ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އެވެ. މި ފިލްމަކީ ވާނާ ބްރަދާސް ޕިކްޗާސް އިންނެވެ.

ބާބީގެ ރޯލުން މާގޮޓް ރޮބީ އަދި ކެންގެ ރޯލުން ރަޔަން ގޮސްލިންގް ފެނިގެންދާއިރު، ސިމޫ ލިއު، އެމެރިކާ ފެރެރާ، ކޭޓް މެކިނަން، އެލެގްޒެންޑްރާ ޝިޕް، އެމާ މެކީ، ވިލް ފެރެލް، އަދި އީސާ ރޭ ވެސް ހިމެނޭ އެންސެމްބަލް ކާސްޓުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ގްރެޓާ ގޭރްވިގް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ ގޭރްވިގް އާއި ނޯއާ ބައުމްބާކް ލިޔެފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މި ވާހަކައިގައި ބާބީ އަށް ފުރިހަމަ ނުވާތީ ބާބީލޭންޑުން ވަކިކުރާ މަންޒަރެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ދަތުރުކުރަނީ ހަގީގީ ދުނިޔެއަށް ކަމަށާއި، އެތަނުން އެނގޭ ގޮތުގައި ތަފާތު ވުމަކީ އޯކޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ބާބީ ފިލްމަށް ކްރިޓިކްސްގެ ފަރާތުން ހެޔޮ ރިވިއުތަކެއް ލިބިފައިވާއިރު، ފިލްމުގެ ހޫމޯ އާއި ޕްރޮޑަކްޝަން ޑިޒައިން އާއި ކޮސްޓިއުމްތަކާއި ޕާފޯމަންސްތަކަށް ތައުރީފުކޮށްފައިވެ އެވެ. މި ފިލްމަކީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ވެސް ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ވެފައި، މުޅި ދުނިޔޭގައި 300 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

ބާބީ ފިލްމުގެ ޕްރިމިއާއަކީ ތަރިން ގިނަ އިވެންޓެއް ކަމަށާއި، ފިލްމުގެ ގިނަ ކާސްޓުންނާއި ކްރޫއިން ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ. ރެޑް ކާޕެޓްގައި ސަޕޯޓަރުން ތިބިއިރު، ތަރިތައް އައުމާއެކު ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އުފާފާޅުކޮށްފައެވެ. މި ޕްރިމިއާ ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލައިވްކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ސަޕޯޓަރުންނަށް މި އިވެންޓް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނެވެ.

ބާބީ ފިލްމަކީ އިންޑިވިޖުއަލިޓީ ފާހަގަކުރާ މަޖާ އަދި ބާރުވެރި ފިލްމެކެވެ. އެއީ ބާބީ ބްރޭންޑްގެ ފޭނުންގެ އިތުރުން ރަނގަޅު ކޮމެޑީއެއް ލޯބިކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ބަލަން ޖެހޭ ތަނެކެވެ.

ބާބީ ޕްރިމިއާއާ ބެހޭ އިތުރު ބައެއް ތަފްސީލު: 

މި އިވެންޓް ހޯސްޓްކޮށްފައިވަނީ ޖިމީ ކިމްލްއެވެ.

ރެޑް ކާޕެޓް ސްޕޮންސާ ކޮށްފައިވަނީ މެޓެލް އިންނެވެ.

އެގޮތުން ދުއާ ލިޕާ އާއި ނިކީ މިނާޖްގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައެވެ. އަފްޓާޕާޓީ އޮތީ ހޮލީވުޑް ޕެލަޑިއަމްގައެވެ.

ބާބީ ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރުމަކީ އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަމަށް ފިލްމު ލޯންޗު ކުރުމަށް އެހީތެރިވި ބޮޑު ހަރަކާތެކެވެ. އެއީ ފިލްމަށް ވަރަށް ބޮޑު ފޯރިއެއް އުފެއްދި ކާމިޔާބު އިވެންޓެކެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް