ads
ކްރިސް ވެން ހޮލެން
ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން: އެމެރިކާ
ކުރިއަށް އޮތް ދިބެހިރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވަކި ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކޮށް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވާނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ކްރިސް ވެން ހޮލެން ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ.

އެމެރިކާ އެންބަސީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކޮށް، ނުފޫޒެއް ފޯރުވަން އެމެރިކާއިން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ޑިމޮކްރަސީގެ އިޖުރާއަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވެރިއަކު އިންތިހާބު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ހައްގެއްކަމަށެވެ. 

"ވެރިކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅަކު ކަނޑައަޅާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން. ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިހާބު ވިޔަސް އެމެރިކާއިން އެ ކެންޑިޑޭޓަކާ އެކު ގާތުން މަސައްކަތް ކުރާނެ،" - ކްރިސް ވެން ހޮލެން -

އެގައުމުން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި އަމާންކަން ގާއިމްކޮށް، ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް، އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށްކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާހިލީ އަދި ހާރިޖީ ސިޔާސަތައްވެސް ނުފޫޒުފޯރުވަން ބޭނުންނުވާކަމަށްވެސް ކްރިސް މިއަދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް