ރައީސް އޮފީސް
ޓްރައިބިއުނަލް ގާނޫނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަނީ
Share
ޓެކްސްޓް ޓްރައިބިއުނަލް ގާނޫނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ރައިސް އޮފީހުން ބުނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގާނޫނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރެއްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 2 ވާ ބުރާސަފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ.

އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު ރައީސްގެ އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި، ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލް ގާނޫނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ކުރިން ހުޅުވާލީ މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް