ads
ޖަލުން ފިލަނީ
އެމެރިކާ ޖަލަކުން ގާތިލަކި ފިލާ ވީޑިއޯއެއް ލީކުވެއްޖެ
އެމެރިކާ ޖަލަކުން ނުރައްކާތެރި ގާތިލަކު ފިލާ ވީޑިއޯއެއް ލީކުވެ އިންޓަނެޓުގަ ވައިރަލްވެއްޖެއެވެ.

މި ވީޑިއޯ ވަނީ އެތައް ބަޔަކު ޝެއާކޮށްފައެވެ. 

އޭނާ ފިލާފަ ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމެރިކާގެ ފިލަޑޯފިއާގެ ޖަހަލަކުންނެވެ. 

އޭނާ ފިލާފަ ވަނީ ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފުގޮތަކަށެވެ. 

36%
ކަމުގޮސްފި
48%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
9%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
7%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް