ads
ނަވާއަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބުނުކަން އިއުލާނުކުރަން ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލި ފޮޓޯ
ނަވާ އަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ އިންފުލުއެންޒާ ފާތިމަތު ނަވާ އަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބުނުކަން އެނާ މިއަދު ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ނަވާ ވިހާފައިވަނީ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭނާ ވިހެއީ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. 

"އަހަރެމެންގެ ލޯބި ތުއްތު ފިރިހެން ކުއްޖާ މިއޮތީ، މާތްالله އަށް ޙަމްދުހުރި. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މިހާރު ހަތަރު މެންބަރުންގެ އާއިލާއެއް،" ދަރިފުޅު ލިބުނުކަން އިއުލާނުކުރަމުން ނަވާ ބުންޏެވެ.

ދަރިއަކު ލިބުނުކަން އިއުލާނުކުރުމުން އެނާގެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް އަންނަނީ އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ. 

ނަވާއަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާ އިންފުލުއެންޒަރެއްގެ އިތުރުން، މާކެޓިންގަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެކެވެ. އަދި  ޒުމްބާ އިންސްޓްރަކްޓަރކެވެ. 

47%
ކަމުގޮސްފި
14%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
7%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
32%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް