ads
މެތިއު ޕެރީ
ފްރެންޑްސްގެ މަގުބޫލު ތަރި 'ޗަންޑްލާ' މަރުވެއްޖެ
މަޝްހޫރު ސީރީޒް "ފްރެންޑްސް" އިން ޗަންޑްލާގެ ރޯލުން މަގުބޫލުކަން ހޯދި މެތިއު ޕެރީ މަރުވެއްޖެއެވެ.

މެތިއު ޕެރީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ މިއަދު ހެނދުނުއެވެ. އެނާ މަރުވިއިރު އުމުރަކީ 54 އަހަރެވެ.  އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ކެލިފޯނިއާގެ ޕެސިފިކް ޕެލިސޭޑްސްގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގެއިންނެވެ.

މަރުވި ސަބަބަކީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި ގެނބިގެން ގެނބުމެވެ. އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ފާހާނަ ތެރޭގަ ހުރި ހޮޓް ޓަބްއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ޕެރީ އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ 1994 އިން 2004 އަށް ދެއްކި ހިޓް ސިޓްކޮމް ފްރެންޑްސް ގައި ޗަންޑްލާ ބިންގްގެ ރޯލުންނެވެ. 

ޕެރީ އަކީ ހުނަރުވެރި އެކްޓަރެއް އަދި ކޮމެޑީ އެކްޓަރެކެވެ. ކ އޭނާ މަރުވުމަކީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ.

 

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް