ads
ރޫޕީ ކައުރް
ގާއްޒާއަށް ދޭ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށް: ރޫޕީ ކައުރް ވައިޓް ހައުސްގެ ދައުވަތު ބަލައިނުގަތް
ޅެންވެރިޔާ ރޫޕީ ކައުރް ވައިޓް ހައުސް އިން ދައުވަތެއް ގަބޫލުނުކޮށް، އެމެރިކާއަކީ އިޒްރޭލުގެ ކުޑަކުދިން މަރަން އެހީވާ ގައުމެއްކަމް ބުނެފިއެވެ.

ވައިޓް ހައުސް އިން އޭނާއަށް ދައުވަތު ދީފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ދިވާލީ ޕާޓީއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ.  

ކެނެޑާގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާ ދަރިކޮޅަށް ޅެންވެރިޔާ ބުނީ އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސް ކަމާލާ ހެރިސް ބުދަ ދުވަހު ބާއްވާ ރޭގަނޑުގެ ކެއުމުގައި ބައިވެރި ނުވެވާނީ ބައިޑެންގެ ވެރިކަމުން އިސްރާއީލަށް ތާއީދު ކުރަމުންދާތީ އާއި ގައްޒާއަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި ބޮން އަޅަމުންދާތީ ކަމަށެވެ.

"ތާށިވެފައި ތިބި އާންމު އާބާދީއަކަށް ޖަމާޢަތުގައި އަދަބު ދިނުމަށް ތާއީދުކުރާ މުއައްސަސާއަކުން ލިބޭ އެއްވެސް ދައުވަތަކަށް އަޅުގަނޑު ދެކޮޅު ހަދަން - އޭގެ ތެރެއިން 50 ޕަސެންޓަކީ ކުޑަކުދިން،" އެކްސްގައި ރޫޕީ ބުންޏެވެ.

ރޫޕީ ކައުރަކީ ކެނެޑާގެ ޅެންވެރިއެއް، ކުރެހުންތެރިއެއް، ފޮޓޯގްރާފަރެއް، އަދި ލިޔުންތެރިއެކެވެ. އިންޑިއާގެ ޕަންޖާބަށް އުފަން ކައުރު އާއިލާއާއެކު ޒުވާން އުމުރުގައި ކެނެޑާއަށް ހިޖުރަކުރިއެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރު ޅެންވެރިކަމުގެ ހުނަރު ދައްކަން ފެށި ރޫޕީ އެންމެ މަގުބޫލީ އިންސްޓަގްރާމްގައިއެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް