ads
އަންނާރުމާގެ: ނައީމާ މޫސާ ދިރިއުޅުނު ގެ – ފޮޓޯ:ސީއެންއެމް
ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި
މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ނ. މަނަދޫގައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ނައީމާ މޫސާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި، ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

ހަތް މަސް ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ތަހުގީގަށްފަހު މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވުމަށް ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު، އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ އެ ރަށު ތިން ޒުވާނުން ކަމަށްވާ އަޒްހަމް އަބްދުއްޝުކޫރާއި އަބްދުލްވާހިދު ރިފާސް އާއި ހަސަން ފަވާޒެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރުމާ މެދު ޕީޖީ އޮފީހުން މި ހަފުތާގައި ގޮތެއް ނިންމާނެ އެވެ. ނައީމާ މަރާލަން ބޭނުންކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ވަޅި އާއި ހަމަލާދިންއިރު ލައިގެން ތިބި ކަމަށް ބެލެވޭ އަންނައުނުތަކެއް ތަހުގީގައި ފުލުހުން ވަނީ ހޯދާފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް