ads
އާލިއާ ބަޓް
ދަރިފިޅު ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި: އާލިއާ
އާލިއާއި ރަންބީރު ކަޕޫރުގެ ދަރިފުޅު ރަހާކަޕޫރު ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ހޮނިިހިރު ދުވަހު އަޅައިފިއެވެ.

މިކަން އިއުލާނުކުރީ އާލިއާ ބަޓް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުގައެވެ. 

ރަހާ އަށް މިހާރު އެއް އަރާ އެއް މަސް ފުރިއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އެޅިކަން އިއުލާނުކުރިއިރު، ރަހާގެ ބައްޕަ ރަންބީރު ކަޕޫރު އަންނަނީ އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "އެނިމަލް" އަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީވެސް ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. 

އާލިއާ ވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ ހަ މަސް ފުރުމުން އާންމުކުރާނެކަމަށް ބުނުމަށްފަހު އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. 

ރަހާގެ އިތުރުން އިތުރު ދަރިއަކު ހޯދުމަށް ވިސްނަމުން އަންނަކަމަށް ރަންބީރު ކަޕޫރުވަނީ ދާދިފަހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް