5041
CONFIRMED

DEATHS
2775
RECOVERED
🌏19,909,062
INFECTED
🌏12,138,271
RECOVERED
🌏732,128
DEATH
🌏61%
RECOVERY RATE
ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި 61 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
Share
ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި 61 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

މި މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް އެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް މާޗް 25 ވަނަ ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެދުވަހު އެ މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެ އެވެ. 

މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކަކީ އެ އިދާރާއިން ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ބަލާ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް