ads
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީގެ ކުރިން ގެނެސްފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި. -- ފޮޓޯ: އަދަދު
ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ފަސް ކިލޯ ހެރޮއިން އަތުލައިގެންފި
ގަތަރުގެ ދޯހާއިން ރާއްޖެއަށް ވައިގެ މަގުން އެތެރެވާން އުޅުނު ޕާކިސްތާނުގެ ފަސިންޖަރެއްގެ ލަގެޖުން ފަސް ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފި ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއިން ބުނި ގޮތުގައި މި ތަކެތި އަތުލައި ގަނެފައިވަނީ މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ގަތަރުގެ ދޯހާއިން ރާއްޖެއައި ޕާކިސްތާނުގެ އުމުރުން 56 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ ލަގެޖުންނެވެ.

އޭނާގެ ލަގެޖުން 5.3 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެ އެވެ.

މި މީހާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައެވެ. ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަކީ ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ބައިވެރިވުމެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.


0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް