ads
ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
ތިންވަނަ ޑިވިޝަންގެ ތާރީހު ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނަން: ބައްސާމް
ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތާރީހު ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތިންވަނަ ޑިވިޝަންގެ ތާރީހު ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް ވިދާޅުވީ،ފަސްކޮށްފައިވާ ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އޮންނާނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވަނިކޮށެވެ.

އެފްއޭއެމުން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ10 ވަނަ ދުވަހު ތިންވަނަ ޑިވިޝަން މުބާރާތް ފަށަން ތާވަލު ކުރިއެވެ. އެކަމަކު މި މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އަޕްޑޭޓެއް ނެތި ދިޔުމަށް ފަހު ބައްސާމް މިއަދު ސީއެންއެމަށް ވިދާޅުވީ، އެ މުބާރާތުގެ ތާރީހު ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމުގެ ތަފްސީލެއް ބައްސާމް ނުދެއްވައެވެ.

ދެވަނަ ޑިވިޝަން މުބާރާތްވެސް ފެށުނީ އެކި ފަހަރުމަތިން ލަސްކުރުމަށް ފަހުއެވެ. އެކަމަކު މުބާރާތްވަނީ ކުޅެ ނިންމާލާފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް