ads
ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވި އަހުމަދު އަޝްފާން
އިމްގްރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރަކަށް އަޝްފާން
އިމިގްރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރުގެ މަގާމަށް އަހުމަދު އަޝްފާން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

އެ މަގާމަށް އަޝްފާން ހަމަޖެއްސެވުމަށްފަހު އިމިގްރޭޝަނުން ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ އޭނައަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފަ އެވެ. އަދި ބުނީ މުސްތަގްބަލުގައި އޭނާއަށް އިތުރު ކުރިއެރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. 

އަޝްފާން ވަނީ އިމިގްރޭޝަންގެ ހިދުމަތުގައި 18 އަހަރު ހޭދަކުރައްވާފަ އެވެ. 

އަޝްފާންއަކީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޒުވާނެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ފުޓްބޯޅައިގެ އެކި މެޗުތަކުގައި ވާދަކޮށްފަ އެވެ. 

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ އެކި މަގާމުތައް ވެސް އަޝްފާން ވަނީ ފުރުއްވާފަ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލާއަކަށް މިހާރު ހުންނަވަނީ މުހައްމަދު ޝަމްއާން ވަހީދެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް