ads
ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ނ. މިލަދޫ / މީޒާން، އަހުމަދު ވިއާމް
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ހޯދި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި
އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލާގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ހޯދަން އިއުލާން ކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު މީޑިއާއަށް ފޮނުވި މެސެޖްގައި ބުނީ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަން ހިނގީ އުތުރުގެ ރަށެއްގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެވެ. 

އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ފިލައިގެން އުޅޭތީ އޭނާ ހޯދަން އިއުލާނު ކުރި ފަހުންނެވެ.

ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮންނަކަން އަދި މިހާތަނަށް އެނގިފައި ނުވިނަމަވެސް، އޭނާގެ މައްޗަށް މީގެ ހައެއްކަ އަހަރު ކުރިން ފައިސާގެ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމެއްކޮށްފައިވެ އެވެ.

ފުލުހުން މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ގެންގުޅޭ އާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުއްޖާގެ ތަފުސީލު އަދި ނިސްބަތްވާ ރަށް ހާމައެއް ނުކުރެ އެެވެ.
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް