ads
ޔާމީން އެމަނިކުފާނުގެ އިސް ވަކީލް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަރިހުގައި
ބޭންކުން އެދިގެން ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އަމުރެއް
ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަމިއްލަފުޅު ބޭންކް އެކައުންޓަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅޭ ފައިސާތަކެއް ވަނުމުން، އެކަމާ ގުޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ރައީސް ޔާމީން ހިއްސާވާ ގޮތަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވި އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައިގައި ބޭންކުން އެދިގެން ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

ހައިކޯޓުން، މިއަދު މި އަމުރު ނެރުނީ އަޑު އެހުމެއް ނުބާއްވަ އެވެ. މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ބައްލަވާ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުންވަނީ، ބޭންކުން އެދުނު އަމުރު ޔާމީނާ އޭސީސީއާ ދެކޮޅަށް ނެރެފަ އެވެ. މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ހުސެއިން ޝަހީދު، ފަނޑިޔާރު ފާތިމަރު ފަރުހީޒާ އަދި ފަނޑިޔާރު ދީބާނާޒް ފަހުމީއެވެ. މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހު ބޭންކުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އަދި އޭސީސީއަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ބޭންކުން ބޭންކުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައަކީ، އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިހްތިސާސް އޮތްތޯ އުފެދުނު ސުވާލެއްގެ މައްސަލައެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ މައްސަލައިގެ ދައުވާއަށް ބޭންކުން ޖާވާބުދާރީ ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭތޯ އުފެފުނު ސުވާލު ހިފައިފެން ބޭންކުން އައީ ހައިކޯޓަށެވެ. ހައިކޯޓުން މިއަދު އަމުރު ކުރީ އެ މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން، ސިވިލް ކޯޓުގައި އެއްވެސް ކަމެއް އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނުކުރުމަށެވެ.

ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހައިކޯޓުން މިއަދު މި އަމުރު އައިއިރު، މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ހައިކޯޓުންވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ބާތިލުކޮށް، އަލުން އެ މައްސަލަ ބަލަން އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް