ads
ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މަސްތުވާ ތަކެތި - ފޮޓޯ: ދަ ޓައިމްސް އޮފް އައްޑޫ
ހަ މަހުން 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑްރަގް ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި
ނިމުނު 6 މަސްދުވަސްތެރޭ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުތާކެތި އަތުލައިގަނެފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ، މިދިޔަ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ 17ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 17ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެވިފައިވާއިރު، އެއީ 51 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 18،855 ގްރާމްގެ ކޮކޭން އާއި، 7،400 ގްރާމްގެ ހެރޮއިން ވަނީ އަތުލައިގަނެފައިވެ އެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: 

  • ހޭޝް އޮއިލް - 910 ގްރާމް
  • މެތެމްފެޓަމިން - 4،714 ގްރާމް
  • ކެނަބިސް - 101.80 ގްރާމް
  • ސިންތެޓިކް ކެތިނޯން - 13،536 ގްރާމް
  • އެމްޕެޓަމިން - 451 ގްރާމް
  • ސިންތެޓިކް ކެނަބިނޮއިޑްސް - 25 ގްރާމް
  • ކޮކޭން - 18،855 ގްރާމް
  • ހެރޮއިން - 7،400 ގްރާމް
  • އެމްޑީއެމްއޭ - 1،152 ގްރާމް
  • މެފެޑްރޯން - 3،870 ގްރާމް

ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގަނެފައިވާއިރު، ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި މިހާތަނަށް ވަނީ އަތުލައިގަނެފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް