11316
CONFIRMED

DEATHS
10284
RECOVERED
🌏41,171,337
INFECTED
🌏28,040,056
RECOVERED
🌏1,130,606
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ރަޝިޔާ
ގޭ ކައިރީގައި "އަޑުގަދަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާތީ" ފަސް މީހަކު ރަޝިޔާގައި މަރާލައިފި
Share
ރަޝިޔާ ފިރިހެނަކު އޭނާގެ ގެ ކައިރީގައި ބާރަށް އަޑުގަދަކޮށް ވާހަކަދައްކާ ކަމަށް ބުނެ ފަސް މީހެއް ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފިއެވެ.
Advertisement

އެގައުމުގެ ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ބީބީސީން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިކަން ހިނގާފައި ވަނީ ރަޝިޔާގެ ރަޒާން ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ޔެލަޓްމާ ނަމަކަށް ކިޔާ އަވަށެއްގައެވެ. މި ހިސާބުގަނޑު ވަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައެވެ.

ފަސް މީހުން މަރާލި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރާ މީހުން ބުނިގޮތުގައި މި ފިރިހެން މީހާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ކުރިމަތީގައި ފަސް މީހުން ވާހަކަ ދައްކާތީ ބެލްކަނީގައި ހުރެ އެކަމާ އޭނާ ޝަކުވާކުރުމުން ދެބައި މީހުންގެ މެދުގައި ޒުވާބެއް ފެށުނެވެ. އެއާއެކު ފިރިހެން މީހާ ހަންޓިން ރައިފަލް އެއް ނަގާ އެމީހުން ގަޔަށް ބަޑިޖަހަން ފެށިކަމަށެވެ.

ފަސް މީހުންގެ ތެރޭ ހިމެނެނީ ހަތަރު ފިރިހެނަކާއި އަންހެނެކެވެ. މި އެންމެންނަށް ވެސް ލިބުނު އަނިޔާތަކުގައި ވަނީ ވަގުތުން މަރުވެފައެވެ.

މި ހަމަލާދިން މީހާ ވަނީ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް