ads
އެމްބާޕޭ ނޭފަތުގައި އަތް އަޅައިގެން
އެމްބާޕޭއަށް ޔޫރޯގައި ދެން ނުކުޅެވިދާނެ
ޔޫރޯގައި ރޭ އޮސްޓްރިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން ކީލިއަން އެމްބާޕޭއަށް ލިބުނު އަނިޔާ ސީރިއަސް ކަމާއި، އޭނައަށް މުބާރާތުގައި ދެން ނުކުޅެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްބާޕޭއަށް ރޭގެ މެޗުގައި އަނިޔާވީ ބޮލުން ޖަހަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ކޮނޑުގައި ނޭފަތުން ޖެހި ނޭފަތް ފަޅައިގެން ދިޔުމުންނެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން ރޭ އެމްބާޕޭ ބަދަލުކުރިއިރު، މެޗަށް ފަހު އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯދިކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

ފްރާންސްގެ މެޑިކަލް ޓީމާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ކުރިން ހީކުރިވަރަށްވުރެ އެމްބާޕޭއަށް ލިބުނު އަނިޔާ ސީރިއަސްއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި، ދެން މުބާރާތުގައި އޭނާ ކުޅުނަސް ކުޅެވޭނީ މޫނުމަތީގައި ނޭފަތް ނިވާވާނެހެން މާސްކެއް އަޅައިގެންނެވެ. އެމްބާޕާގެ ނޭފަތުގެ ކަށިގަނޑުން ބައެއް ބިނދިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޔޫރޯގައި ފްރާންސް ދެން ކުޅޭނީ ނެދަލެންޑްސްއާ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް