ads
ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިން އެޕްލިކޭޝަން - ފޮޓޯ:ބީއެމްއެލް
ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިގެން 5000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓު ކާޑެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވާ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަސް ކަސްޓަމަރަކަށް ކޮންމެ ހަފްތާ އަކު 5000ރ.ގެ ގިފްޓު ކާޑެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ، މި ޕްރޮމޯޝަންގައި އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފާ ހަދާ ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނަގައި ހަފްތާއަކު 5000ރ. ގެ ގިފްޓް ކާޑެއް ދޭނެ އެވެ. ޖުމްލަ ފަސް ކަސްޓަމަރަކަށް މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ގިފްޓު ކާޑު ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މި ފްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފާގެ ހިދުމަތްމެދުވެރިކޮށް 100 ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނައިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ޓްރާންސްފާ ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެވޭނެ އެވެ.

ބޭންކުން ބުނީ ބީއެމްއެލް މޯބައިލް ބޭންކިން އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފާ މެދުވެރިކޮށް ބޭންކް އެކައުންޓް، ކޭޝް އޭޖަންޓުންނާއި އަދި ޑިޖިޓަލް  ވޮލެޓްތަކަށް ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓާއި ޔޫއެސްޑީ ޕްރީޕެއިޑް ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްދާނީ މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 7 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް