ads
ވެމްކޯ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތަށްޓާއެކު
އިދިކޮޅު ޓީމު ނައުމުން ވެމްކޯއަށް މެޗު
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް، އިދިކޮޅު ޓީމު ހާޒިރު ނުވުމުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ވެމްކޯއަށް މެޗު ލިބިއްޖެއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ވެމްކޯއަށް، ނުކުޅެ ފުރަތަމަ މެޗު ލިބުނީ ވެމްކޯއާ ކުޅެން އޮތް އަލްމާ ސްޕޯޓްސް މެޗަށް ހާޒިރު ނުވުމުންނެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު އެންމެ ވެމްކޯ އިން އަލްމާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ގޮތައް އޮތް ނަމަވެސް އަލްމާއިން ހާޒިރުނުވުމުން މި މެޗު ލިބުނީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރޭ ޕޮލިސް ކުލަބުން ކުޅުނީ ވޮލީބޯލް ޔޫތު ނިއު ޖެނެރޭޝަން އާ ދެކޮޅަށެވެ. މި މެޗު, ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ 3-2 ސެޓުންނެވެ. އެއީ 18-10, 18-14, 16-18, 12-18 އަދި 15-11 އިންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް