ތާރާ---
މިއީ ކާކުގެ ފޮޓޯއެއް ކަން އެނގޭތަ؟
Share
ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ތާރާ ސުތަރިޔާ އޭނާގެ ކުޑައިރުގެ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އިންސްޓަގުރާމު މެދުވެރިކޮށް ތާރާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ އެފޮޓޯއިން ފެނިގެންދަނީ ކަންފަތުގައި ފޯނު ޖައިގެން ހުރި މަންޒަރެވެ. އެފޮޓޯ ފެނި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ތާރާ ކުޑައިރު ވެސް ވަރަށް ލޯބި ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔަ 2" ނެރެފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ފިލްމުގައި ތާރާއާ އެކު އަނަންޔާ ޕާންޑޭ އަދި ޓައިގާ ޝްރޮފް ވެސް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

ތާރާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ދިޔައީ "މަރްޖާންވާން" އިންނެވެ. އެ ފިލްމުގައި އޭނާއާ އެކު ފެނިގެންދާނީ ސިދާތު މަލްހޯތުރާ އެވެ.

ބޮޑު ތަރުހީބެއް ފިލްމަށް ލިބުނުއިރު ތާރާއަށް އަންނަނީ ފިލްމުތަކުން ގިނަ ފުރުސަތު ތަކެއް ލިބެމުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް