ފޮޓޯ:ސޯޝަލް މީޑިއާ
ފިރިހެން ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި
Share
ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި 18 އަހަރު ނުފުރޭ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 46 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. 

އަދި އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައި ވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. ޒުވާނުން ނުކުމެ ރަށުގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ދޮށުގައި ވަނީ އެމީހާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޮވާލާފަ އެވެ. 

ރަށުގެ ގިނަ ޒުވާންތަކެއް ވަނީ ކުޑަ ކުދިންނަށް ކުރާ އެފަދަ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށާއި އެކަން ކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލާފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް